4. Otolojide Kış Toplantısı: Otoskleroz ve Stapes Cerrahisi

4. Otolojide Kış Toplantısı: Otoskleroz ve Stapes Cerrahisi


 • Otoskleroz genetik bir hastalık mı? – Mehmet Somdaş
 • Otoskleroz epidemiyolojisi; kızamık ile ilişkisi - Orhan Yılmaz
 • Otosklerozda odyolojisi yaklaşım – Ülkü Tuncer
 • Otosklerozda görüntüleme ve ayırıcı tanı – Armağan İncesulu
 • Otoskleroz ve tinnitus– Onur Odabaşı
 • Kohlear otoskleroz – Tayfun Kirazlı
 • Juvenil Otoskleroz - Bülent Satar
 • İleri (advanced) otoskleroz – Yıldırım Bayazıt
 • Stapedektomi teknikleri (Konvensiyonel)– Enis Alpin Güneri
 • Stapedektomi teknikleri (Lazer)– Nazım Korkut
 • Stapedektomide kullanılan protezler: İrfan Devranoğlu
 • Stapedektomide kullanılan lazer tipleri – Nuri Özgirgin
 • Stapedektomi komplikasyonları – Mehmet Ada,
 • Learning curve – Eğitim – Onur Çelik
 • Implantlar ne zaman gerekir? – Levent Olgun
 • Otosklerozda kohlear implant – Mete Kıroğlu
 • Medikal tedavi – F. Necdet Ardıç
 • Revizyon stapedektomi – Sarp Saraç
 • Panel: Stapes cerrahisi – Eve götüreceğiniz mesajlar (Cerrahi teknik (insizyon, ekspozür, stapedioplasty, malleus fiksasyonu, instrumentasyon, total stapedektomi, parsiyel stapedektomi, stapedektomi sonrası işitme, ikinci kulak)
 • Moderatör: Nuri Özgirgin
 • Enis Alpin Güneri ; Nazım Korkut; Tayfun Kirazlı; İrfan Devranoğlu; Onur çelik, İsmet Bayramoğlu, Şinasi Yalçın