Video ve Fotoğraf Arşivi
Kolesteatom ameliyat öncesi kulak zarı
Kolesteatom ameliyat sonrası kulak zarı-2
Kulak zarı perforasyonu
Basit kulak zarı perforasyonunun yağ dokusu ile ofis ortamında onarımı
Kolesteatom Görüntüsü - Attik
Kolesteatom Görüntüsü - Ameliyat Sonrası Attik
Kolesteatom Görüntüsü - Ameliyat Sonrası Kulak Zarı
Kulak zarında çökme (Retraksiyon cebi) güvenli (takip edilebilen)
Kulak zarında çökme (Retraksiyon cebi) ameliyat gerektiren
Dirençli östaki yetmezliği sonucu gelişen zar çöküntüsü
Tüp tatbiki ile retraksiyon cebinin tedavisi
Örs (inkus) kemikçiğini eritmiş olan kulak zarı çöküntüsü
Kolesteatom - İlerlerlemiş hastalık. Dış kulak yolu kemiği erimiş
Başka bir kolesteatom olgusu - Kulak zarının arkasından gelişmiş
Açık teknikle yapılan timpanoplasti sonrası erken dönem otoskopi
Polipli kolesteatom olgusu
Timpanoskleroz
Özengi kemikçiğinde cerrahi ve protez yerleştirilmesi
Kulak içine ilaç enjeksiyonu
Kohlear implant (Biyonik kulak)
Kohlear implant (Biyonik kulak) İlk Uygulama - Fitting
Kulak zarına tüp takılması işlemi
Glomus timpanikum tümörü
Tonsillektomi (Bademcik operasyonları) - Koblatör
Tonsillektomi (Bademcik operasyonları) - Harmonik
Tonsillektomi (Bademcik operasyonları) - Radyofrekans
Ses kısıklığı - Normal fonasyon
Ses tellerinin felci (Vokal kord paralizisi)
Ses tellerinde nodül (Vokal kord nodülü)
Ses tellerinde polip (Vokal kord polibi)
Ses tellerinin kanser öncesi dönemi (Lökoplazi)
Ses tellerinin kanseri (Glottik kanser) -1
Ses tellerinin kanseri (Glottik kanser) - 2
Ses tellerindeki kanserin lazer ile tedavisi
Yemek borusu girişi (piriform sinüs) kanseri
Reflü