Bakü'de Bayındır Sağlık Grubu Kohlear İmplant Sempozyumu

Bayındır Sağlık Grubu Kohlear İmplant Sempozyumu - Baku - 25 Eylül 2011

 

Bu aktivitenin Azeri dilinde yazılmış broşürü için tıklayın

 

Bayındır Sağlık Grubu, Cochlear ortak projesi ile 1. Kohlear İmplant Sempozyumu 25 Eylül 2011 tarihinde Bakü'de Park Inn Otel Konferans salonunda yapılmıştır.

Bakü ve çevresinde görev yapmakta olan KBB Uzmanları, Pediatrk Nörologlar ve Odyoloji Uzmanları toplantıya ilgi göstermişlerdir. Toplantı boyunca çocuk işitme kayıpları, nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri ile rehabilitasyonu konusunda konferanslar verilmiştir.

 

Sempozyum Bilimsel Programı:

  • Çocukta işitme kaybı nedenleri - N. Özgirgin
  • Çocukta işitme kaybının erken tanısı - N. Özgirgin
  • Tarama programları - N. Özgirgin
  • Erken cihazlandırma -  S. Gökmen
  • Kohlear implant endikasyonları ve hastanın ameliyata hazırlanması - N. Özgirgin; S. Gökmen
  • Kohlear implant cerrahisi - N. Özgirgin
  • İmplant cerrahisi sırasında NRT ölçümleri - S. Gökmen
  • İmplant uygulaması sonrası hastaya ilk fitting - S. Gökmen
  • İmplantasyon sonrası rehabilitasyon - S. Gökmen