Covid-19 Bulgularını Allerji, Nezle Ve Gripten Ayırabilmek Önemlidir

Bildiğimiz gibi Covid-19'un temel yakınmaları; Ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik ve solunum zorluğudur. Zaman zaman bu bulgulara; mide bulantısı, isha,l kusma gibi sindirim sistemi yakınmaları, bazen koku, tat alma bozuklukları ve göz kızarıklığı da eklenebilir.

Nezle'de ise; şiddetli burun akıntısı, tıkanıklık, hapşuruk, gözlerde sulanma, yanma ve kaşıntı bazen baş ve boğaz ağrısı görülür.

Allerjik semptomlar biraz daha farklı olabilir; hapşuruk, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı öne çıkan bulgulardır.

Gripte ise baş ve boğaz ağrısı ile birlikte yüksek seyreden ateş öncelikli semptomlardır.

KBB muayenesinde; allerjik durumlarda burun içi etlerinin şiştiğini, burun içerisinin normale göre daha kızarık ve soluk mor renkli olduğunu ve açık renkli akıntıyı görebiliriz.

Gripte ağız içerisine bakıldığında geniz bölgesinin kızarıklığı, geniz akıntısı görülebilir.

Tedavilerinin farklı olması nedeniyle bu hastalıkların birbirinden ayrılması ayrıntılı bir KBB muayenesi ve tetkikleri ile birlikte mümkündür.