Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantıları

Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantıları
1. Kurs - 18 Eylül 2010
2. Kurs - 10 Aralık 2011 (İstanbul)
3. Kurs - 15 Eylül 2012
4. Kurs - 14 Eylül 2013
5. Kurs - 29 Kasım 2014
6. Kurs - 19 Aralık 2015
7. Kurs - 1 Ekim 2016 (İstanbul)
8. Kurs - 15 Eylül 2017 (Kazdağları)
9. Kurs - 4 Mayıs 2018 (Girne)
10.Kurs - 28 Eylül 2018 (Pamukkale)

Bayındır Hastanesi KBB Bölümü Eğitsel Faaliyetleri


Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu - 1 - 18 Eylül 2010

Bayındır Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen kursta Koordinatör Dr.Nuri ÖZGİRGİN? den başka Dr. Ahmet ATAŞ, Dr.Ody.Özlem KONUKSEVEN ve Ody.Nilay SEVİMLİ de eğitici olarak yer aldılar. Vestibüler tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulamalı olarak yer aldığı kursta ayrıca on kadar hasta üzerinde tanı ve tedavi yöntemleri uygulandı. Türkiye?nin her yerinden 140-150 kadar meslektaşımızın ayakta ve büyük ilgi ile izlediği ve interaktif bir
ortamda gerçekleşen kursta ?olgu tartışmaları ve hasta başı yaklaşımı ? özel ilgiyle izlendi.

Sabahın erkeninden saat 19.00? a kadar süren kursta daha sonra ? Kokteyl ve Sertifika töreni ? düzenlendi. Burada konuşan Dr.Nuri ÖZGİRGİN kursun devam edecek bir yapıda planlandığını belirtti. Aktiviteye Bayındır Sağlık Gurubu dışında Erişçi ve Abdi İbrahim firmaları da destek verdi.

KURS PROGRAMI ? 18 Eylül 2010, Bayındır Hastanesi Söğütözü

09:00-09:20
Vestibüler sistemin klinik anatomisi, fizyolojisi, nistagmus mekanizmaları ? Dr. O. Nuri Ozgirgin
Vestibulo-okuler refleks
Vestibulo-spinal refleks
Vestibulo-serebellar yollar
Sakkad ve pursuit nöral anatomik yolları

09:20-09:50
Vestibüler değerlendirmede anamnez tekniği ? Dr. O. Nuri Özgirgin

09:50-10:30
Hastanın pratik yatakbaşı/ofis değerlendirilmesi
Okülomotor değerlendirme -Dr. Özlem Konukseven
Head thrust testi (VOR )- Dr. Özlem Konukseven
Vestibulospinal testler -Romberg /fukuda testi (VSR)? Dr. Ahmet Ataş
Serebeller testler /Tandem Walk ? Dr. Özlem Konukseven

10:30-11:00
Vestibüler lab değerlendirmesi ? I
Spontan nistagmus testi ? Dr. O. Nuri Özgirgin
Gaze horizontal ve vertikal test? Dr. Ahmet Ataş
Head shaking test ? Dr Ahmet Ataş

11:00-11:30 Kahve arası

11:30-12:00
Vestibüler lab değerlendirmesi ? II
Okulomotor testler: Sakkad / Pursuit ? Dr. Nuri Özgirgin
Provokatif testler(fistül testi, hiperventilasyon, vibrasyon testi, ?Dr Özlem Konukseven
Kalorik testler (Bitermal ve Monotermal) ve değerlendirilmesi ?Dr Özlem Konukseven

12:00-13:00
Hasta üzerinde sabah pratik uygulamaları: Spontan nistagmus, Gaze nistagmus, Head shaking, Head thrust, Okulomotor testler, Kalorik stimulasyon (Dr. Nuri Özgirgin, Dr. Ahmet Ataş, Dr. Özlem Konukseven, Ody. Nilay Sevimli)

13:00-14:00 Öğle yemeği

14:00-14:20
Vestibüler tanıda radyoloji ? Dr. Ali Köksal

14:20-15:20
Vestibüler lab değerlendirmesi ? III
Optik fiksasyonun klinik önemi ? Dr. O. Nuri Özgirgin
Pozisyonel testler ? Dr. Ahmet Ataş
Günlük yaşam koşulllarının videonistagmografiye adaptasyonu ve baş otorotasyon testleri ? Dr. O. Nuri Özgirgin

15:20-16:00
VEMP Uygulamaları ? Vertigo tanısında VEMP?in önemi ? Dr. Özlem Konukseven
VNG eşliğinde BPPV terapötik yaklaşımları ? Dr. Ahmet Ataş

16:00-16:30
Kahve arası

16:30-18:00
Hasta üzerinde akşam pratik uygulamaları: BPPV olguları. (Dr. Nuri Özgirgin, Dr. Ahmet Ataş, Dr. Özlem Konukseven, Ody. Nilay Sevimli)

18:00-20:00
Kokteyl ve sertifikasyon

\

Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin ? Açılış konuşması ve ilk ders


\

Uzm. Ody. Dr. Özlem Konukseven ? Konferans


\

Doç. Dr. Ahmet Ataş ? Konferans


\

Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin ? Hasta üzerinde uygulama


\

Uzm. Ody. Dr. Özlem Konukseven ? Hasta üzerinde uygulama


\

Doç. Dr. Ahmet Ataş ? Hasta üzerinde uygulama


\

Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin ? Hasta üzerinde manevra


\

Kurs eğitmenleri: (Soldan sağa) Uzm. Ody. Nilay Sevimli, Uzm. Ody. Dr. Özlem Konukseven, Doç. Dr. Ahmet Ataş, Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin


\

Bayındır Hastanesi Söğütözü ? Konferans Salonu

 


 

Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu - 2 - 10 Aralık 2011

Vertigoya Pratik Yaklaşım 10 Aralık 2011 de İstanbul Taksim Point Hotel?de yapılmıştır. Yaklaşık 140 katılımcının olduğu toplantıda Türkiyenin konusunda seçkin akademisyenleri tarafından baş dönmesinin tanı ve tedavisine yönelik konferanslar verilmiş, hasta üzerinde pratik uygulamalar pozisyonel baş dönmeleri tartışılmıştır.

Toplantının açılışı Bayındır Hastaneleri Tıbbi Direktörü Doç Dr. Yaman Zorlutuna tarafından yapılmış ve eğitmenlere birer plaket verilmiştir. Eğitmen olarak Prof. Dr. F. Necdet Ardıç, Doç. Dr. Ahmet Ataş, Prof. Dr. Enis Alpin Güneri, Prof. Dr. Armağan İncesulu, Prof. Dr. Mete Kıroğlu, Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, Dr. Özlem Konukseven, Prof. Dr. Nazım Korkut ve Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin?in katılmış olduğu bu toplantının bilimsel programı şöyle gerçekleşmiştir.

 • Vestibulo-okuler refleks, Vestibulo-spinal refleks, Vestibulo-serebellar yollar, Sakkad ve pursuit nöral anatomik yolları ?Dr. O. Nuri Ozgirgin
 • Vestibüler değerlendirmede anamnez tekniği; Spontan nistagmus, Gaze (horizontal ve vertikal) ve Head shaking test, Optik fiksasyonun klinik önemi. Dr. Fazıl Necdet Ardıç
 • Hastanın pratik yatakbaşı/ofis değerlendirilmesi: Okülomotor değerlendirme ve testler , Head thrust testi (VOR ) Provokatif testler: Fistül testi, hiperventilasyon, vibrasyon testi, kalorik testler (Bitermal ve Monotermal) Dr. Özlem Konukseven
 • Vestibulospinal testler: Romberg /fukuda testi (VSR); Serebeller testler /Tandem Walk,
 • Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller. Dr. Ahmet Ataş
 • Pozisyonel testler; Pozisyonel başdönmeleri ve tedavisi . Dr. Enis Alpin Güneri
 • Meniere Hastalığı ve güncel tedavisi Dr. Tayfun Kirazlı
 • Vestibüler sistem radyolojisi Dr. Sait Albayram
 • Yorum: Santral periferik vertigo ayrımı Dr. Armağan İncesulu
 • Vestibüler Nörinit ve tedavisi. Dr. Mete Kıroğlu
 • Vestibüler schwannom ve güncel tedavisi Dr. Nazım Korkut
 • Eğitici ve tipik olgu sunumları ? Dr. O. Nuri Ozgirgin
 • Hasta üzerinde pratik uygulamalar Tüm eğitmenler

 
 
 
 
 
 


Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu - 3 - 15 Eylül 2012

Vertigo\'ya Pratik Yaklaşım toplantı serilerinden üçüncüsü 15 Eylül 2012 tarihinde Bayındır Hastanesi - Söğütözü Konferans Salonunda yapıldı. Toplantının teması Vestibüler Tanı Yöntemleri ve Temel tedavi prensipleri idi. Tıbbi Direktör Doç Dr. Yaman Zorlutuna nın açılış konuşmasını takiben Türkiye?nin çeşitli Üniversitelerinden gelen akademisyenlerin konferansları ile devam etti.

Konferans konuları ve konuşmacıları:

 • Vestibulo-okuler refleks, Vestibulo-spinal refleks, Vestibulo-serebellar yollar, Sakkad ve pursuit nöral anatomik yolları - Prof. Dr. O. Nuri Ozgirgin
 • Vestibüler değerlendirmede anamnez tekniği;  Spontan nistagmus,  Gaze (horizontal ve vertikal), Optik fiksasyonun klinik önemi.  Head thrust testi (VOR ) Kalorik testler, Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller - Prof. Dr. Armağan İncesulu
 • Hastanın pratik yatak başı/ofis değerlendirilmesi:  Okülomotor  değerlendirme ve testler, Provokatif testler:  Fistül testi, hiperventilasyon, vibrasyon testi,  Vestibulospinal (VSR) ve Serebeller   testler; Vestibüler lezyonlarda odyolojik verilerin değerlendirilmesi - Dr. Özlem Konukseven
 • Pozisyonel testler; pozisyonel baş dönmeleri ve tedavisi - Prof. Dr. Enis Alpin Güneri
 • Meniere hastalığı ve güncel tedavisi - Prof. Dr. Tayfun Kirazlı
 • Vestibüler migren ve tedavisi - Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
 • Vestibüler nörinit ve tedavisi - Prof. Dr. Onur Odabaşı
 • Vestibüler schwannom ve güncel tedavisi - Prof. Dr. Nuri Özgirgin idi.


Takiben Prof Dr. F. Necdet Ardıç tarafından eğitici ve tipik olgu sunumları yapıldı ve hasta üzerinde pratik uygulamalara geçildi. Salonu dolduran 120 katılımcı tarafından ilgi ile izlenen sempozyum akşam saatlerinde sona erdi.

\ \
\ \
\ \
\ \
\ \

Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu - 4 - 14 Eylül 2013

Vertigoya Pratik Yaklaşım toplantı serisinin dördüncüsü 14 Eylül 2013 tarihinde Ankara Bayındır Hastanesi Söğütözü Konferans Salonunda yapıldı.

Dr.Nuri ÖZGİRGİN başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ankara ve Türkiye\' den yüze yakın meslektaşımız katılırken Konuşmacı olarak Dr.Özgirgin dışında Dr.Fazıl Necdet ARDIÇ, Dr.Ali ÖZDEK, Dr.Enis Alpin GÜNERİ, Dr.Nazım KORKUT, Dr.Armağan İNCESULU, Dr.Mete KIROĞLU, Dr.Onur ODABAŞI ve Dr.Yıldırım BAYAZIT da konuşmacı olarak katıldılar.

 1. Vestibüler sistem ? Fizyolojiden pratik uygulamaya. (vestibüler sistem fizyolojik ögelerinin vestibüler değerlendirmeye yansıması) Vestibulo-okuler ve Vestibulo-spinal refleksler, objektif değerlendirme yöntemleri ve yorum. Spontan nistagmus, Gaze (horizontal ve vertikal) ve Head shaking test, Optik fiksasyonun klinik önemi ? Nuri Özgirgin
 2. Hastanın pratik yatakbaşı/ofis değerlendirilmesi: Anamnez, yatakbaşı testleri (Romberg /fukuda testi (VSR); Serebeller testler /Tandem Walk) ? Fazıl Necdet Ardıç
 3. Yeni testler : (V)HIT VEMP ? Ali Özdek
 4. Pozisyonel testler; Pozisyonel başdönmeleri ve tedavisi ? Enis Alpin Güneri
 5. Meniere Hastalığı ve güncel tedavisi ? Nazım Korkut
 6. Pediatrik vertigo ? Nuri Özgirgin
 7. Vestibüler schwannom ve güncel tedavisi ? Tayfun Kirazlı
 8. Vestibüler sistem radyolojisi - Armağan İncesulu
 9. Acil servise başvuran vertigolu hastaya yaklaşım ? Mete Kıroğlu
 10. Vestibüler Nörinit ve tedavisi ? Onur Odabaşı
 11. SSK Dehisansı ? Yıldırım Bayazıt

Hasta üzerinde pratik uygulama..

\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\Bayındır Hastanesi Vestibüler Sistem Elektronörofizyoloji Laboratuvarından Naklen Yayın

Canlı Yayınla Vertigolu hasta değerlendirmesi...

13 Eylül 2013 tarihinde Saat 14:00-17:00 arasında web üzerinden \"Vertigolu hastanın değerlendirmesi\" konusunda naklen yayın yapılmıştır.

Büyük bir ilgi ile izlenen yayın Bayındır Hastanesi Vestibüler Laboratuarından yapıldı ve EAONO web sayfası üzerinden yayınlandı.. Vestibüler sistem patolojili hastaların vestibüler testleri ve sonuçlarının yorumlanmasına yönelik olarak yapılan canlı yayın Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Prof. Dr. Enis Alpin Güneri ve Prof. Dr. O. Nuri Özgirgin tarafından yürütülmüştür. Ayrıca Prof. Dr. Mete Kıroğlu\' da katkı vermiştir.

\ \
\ \